عمران خان: قطع رابطه با افغانستان برای جهان خطرناک خواهد بود

Dari Radio 17 views
عمران خان، نخست وزیر پاکستان: بی توجهی و قطع روابط با افغانستان پیامد های خطرناکی برای جهان خواهد داشت

Add Comments