طالبان در کابل تنها به افراد مشخص و «خودی» پاسپورت می‌دهند

Dari Radio 14 views
طالبان در کابل تنها به افراد مشخص و «خودی» پاسپورت می‌دهند چند روز قبل طالبان اعلام کرده بودند که روند توزیع پاسپورت متوقف شده، اما شماری از باشندگان می‌گویند که طالبان به افرادی «خودی» پاسپورت توزیع می‌کنند و افراد عادی را اجازه داخل شدن نمی‌دهند

Add Comments