قدردانی افغانستان از ایران

Dari Radio 2 views
معاون اول رئیس جمهور افغانستان از کمک های جمهوری اسلامی ایران برای مهار آتش در اسلام قلعه قدردانی کرد.

Add Comments