ایران با دقت تحولات افغانستان را رصد می کند

Dari Radio 29 views
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: تحولات افغانستان را با دقت پیگیری می کنیم و با سایر کنشگران منطقه ای در خصوص تحولات این کشور رایزنی می کنیم. آنچه در افغانستان در حال رخ دادن است، ما را نگران کرده است. به خاطر صلح، ثبات و آرامش افغانستان تمامی مساعی خود را به کار برده و خواهیم برد که ان شالله آینده افغانستان با ثبات باشد

Add Comments