حکومت پاکستان نمی خواهند که در افغانستان صلح تامین شود

Dari Radio 26 views
حسین بابک منشی عوامی نشنل پاکستان می گوید که: حکومت پاکستان بخصوص نظامیان این کشور نمی خواهند که در افغانستان صلح تامین شود تا ملت های هر دو کشور به جای دشمنی، دوستی را اختیار کنند.

Add Comments